NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

betpas önerdiğimiz bir sitedir.

Betbaba36.com

betpas330 önerdiğimiz önemli bir sitedir.

Kovid-19 pandemisi dolayısıyla işsiz kalanlardan, son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi koşuluna sahip olanlar işsizlik maaşına hak kazanıyor. Başvurusunu yapmış olanlara işsizlik maaşı mükemmel kazanç ödemeleri geçen hafta gerçekleştirildi. 

Faaliyetlerin durdurulduğu iş yerinde çalışanlardan son 3 yılda en az 450 prim günü ve son 60 gün hizmet akdi koşuluna sahip olanlara da kısa çalışma ödeneği bağlandı.

İşsizlik maaşı hakkından yararlanamayan işsizler ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan ücretsiz izne çıkartılmış olanlar ise günlük 39.24 TL (aylık 1.168 TL) tutarındaki nakdi ücret desteğinden yararlanacaklar. 3 Mayıs tarihine kadar başvuru yapanlara nakdi ücret desteği mükemmel kazanç ödemeleri cuma günü yapılacak.

İŞSİZLER KENDİLERİ BAŞVURACAK
GÜNLÜK 39.24 TL (AYLIK 1.168 TL) YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

15 Mart yaptıktan sonranda işsiz kalanların nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanamamış olan kişilerin nakdi ücret desteği mükemmel kazanç ödemeleri, İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecek.

15 Mart’tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise “” internet adresinden veya e-Devlet’ten başvuru yapmaları gerekiyor.

17 NİSAN ÖNCESİ İÇİN ÖDEME YAPILMAYACAK

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu nedenle, nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki süreler için ödenecek. Uygulama 17 Temmuz’a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile uygulama süresi 6 aya kadar uzatılabilecek.Uzatma kararı olmazsa nakdi ücret desteği mükemmel kazanç ödemeleri 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek. 17 Temmuz’dan önce işe girenler veya ücretsiz izni sona ererek işbaşı yapanlar, işsiz kaldıkları veya ücretsiz izinde geçirdikleri süreler kadar ücret desteği alacaklar. Ücret desteği mükemmel kazanç ödemeleri günlük 39.24 TL üstünden yapılacak.

NİSAN AYI İÇİN EN FAZLA 14 GÜNLÜK ÖDEME YAPILACAK

Nisan ayı için 17-30 Nisan tarihleri arasında 14 günlük nakdi ücret desteği verilecek. Destek mükemmel kazanç ödemeleri banka hesaplarına yatırılacak. 14 gün için, binde 7.59 oranındaki damga vergisi kesildikten sonra net 545 TL ödeme yapılacak.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlar, FAZ-3 kapsamında şimdilik bir defaya mahsus yapılacak bin liralık sosyal destek programı için de ayrıca başvurabilirler. Nakdi ücret desteği alınması, sosyal destek programından yararlanılmasına engel teşkil etmiyor.

Emekli iken çalışmaya devam edenler işsizlik maaşından ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıkları gibi, nakdi ücret desteğinden de yararlanamayacaklar.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR DA YARARLANACAK

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa nakdi ücret desteği alabilecekler. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıranlarca yapılacak. Ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin başvurunun, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise kendileri başvuruda bulunacaklar.

SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortası (GSS) primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Böylece, ücret desteği aldıkları süre boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üstünden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.

ÜCRETSİZ İZİNDEKİ İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE CEZA

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırılması halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek. İşveren ayrıca işçiye verilen ücret desteğini faiziyle ödeyecek.NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

1 Comment on NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*